خطبه‌ی روز عرفه - 1442-12-09

  • Doctor : Dr. Bandar Baleelah

روز "عرفه" روزی است که حجاج برای دعا و تقرّب به الله جمع می‌شوند، و با اختلاف فرهنگ‌ها و زبان‌ها، به یک خطبه گوش فرا می‌دهند، که آن خطبه‌ی روز عرفه است. تلاشی است از جانب پادشاهی عربستان سعودی در رسانیدن خطبه به مسلمانان در تمام نقاط جهان، و ضمن پروژه‌ی خادم حرمین شریفین برای ترجمه‌ی فوری خطبه‌های حرمین شریفین و خطبه‌ی روز عرفه؛ ریاست کل امور مسجدالحرام و مسجد نبوی خرسند است که پخش زنده و ترجمه‌ی خطبه‌ی عرفه را به ده زبان تقدیم نماید..

خطبه های سالهای گذشته در روز عرفه را تماشا کنید
پخش را به اشتراک بگذارید