Hutba Arefata, iz džamije Namire na Arefatu, 9. Zul-hidžeta 1444. Godine po Hidžri, koju će održat Njegova Ekselencija Šejh Jusuf bin Muhammad bin Saeed

  • Doctor :

Dan Arefata, gdje se hadžije okupljaju kako bi dovili i približili se Allahu, bez obzira na njihovu kulturu i jezik. Slušaju jednu hutbu, hutbu na Dan Arefata. U interesu Kraljevine Saudijske Arabije, da se hutba održi muslimanima širom svijeta, a u okviru projekta zastitnika dva Harema za simultani prijevod hutbe Dva Harema I hutba na dan Arefeta; Vrhovno Predsjedništvo za poslove Mesdžid al-Harama i Poslanikove džamije sa zadovoljstvom prezentuje direktan I preveden prenos hutbe na Dan Arefata na dvadeset jezika...

Watching the sermons on the Day of Arafah for the previous years
Share stream