Arafa-predikan, från Nimra-moskén i Arafah, 9 Dhu al-Hijjah 1444 AH, levererad av Hans excellens Sheikh Yusuf bin Muhammad bin Saeed

  • Doctor :

Arafahs dag, där pilgrimerna samlas för att be och komma närmare Gud, oavsett deras kulturer och språk, och lyssnar på en predikan, predikan på Arafahs dag. I Konungariket Saudiarabiens intresse, att hålla predikan till muslimer över hela världen, och inom projektet av vårdnadshavaren för de två heliga moskéerna för samtidig översättning av de två heliga moskéernas predikningar och predikan på dagen av Arafah; Generalpresidentskapet för den stora moskéns och profetens moskés angelägenheter är glada att kunna presentera en direktsänd och översatt sändning av predikan på Arafahs dag på tjugo språk.

Watching the sermons on the Day of Arafah for the previous years
Share stream