Arafa sermon, mula sa Masjed Namera sa Arafah, 9 Dhul-Hijjah 1444 AH, na inihandog ng Kanyang Kamahalan Shaykh Yusuf bin Muhammad bin Sa’eed

  • Doctor :

Ang Araw ng Arafah, kung saan nagtitipon ang mga peregrino upang manalangin at mapalapit sa Allah, anuman ang kanilang mga kultura at wika. Nakikinig sila sa isang sermon, ang sermon sa Araw ng Arafah. Sa pagsisikap ng Kaharian ng Saudi Arabia, upang maihatid ang sermon sa mga Muslim sa buong mundo, at kabilang proyekto ng Tagapag-alaga ng Dalawang Banal na Masjed para sa agaran na pagsasalin ng mga sermon ng Dalawang Banal na Masjed at ang sermon sa Araw ng Arafah; Ang General Presidency for the Affairs of the Grand Mosque and the Prophet’s Mosque ay nalulugod na maghandog ng live at isinaling broadcast ng sermon sa Araw ng Arafah sa dalawampung wika...

Watching the sermons on the Day of Arafah for the previous years
Share stream